Protokoll 21 augusti

 

Protokoll från styrelsens möte 2013-08-21, kl. 10 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Margareta Gaunitz, Karin Mattsson samt Monica Lantz

 

26. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

27. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

28. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Margareta Gaunitz och till justerare Monica Lantz.

 

29. Genomgång av förra mötets protokoll (29 april).  

 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

30. Ekonomi och rapport från kassören

 

31. Höstutskick 2013

De aktiviteter som finns med i programmet gås igenom.

 

32. Styrelsen 2014

 

33. Föreningens 40-årsjubileum 2014

Styrelsen diskuterar detta under nästa möte i november.

 

34. Föreningens hemsida

 

35. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

 36. Övriga frågor

 

37. Nästa möte

Nästa möte hålls den 6 november kl. 10.00 i Korsvirket, Ystad.

 

38. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 

______________         _________________               ______________

Viola Nilsson               Ulla Osborne                      Monica Lantz

 Ordförande                 Sekreterare                             Justerare    

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.