Protokoll 6 november

Protokoll från styrelsens möte 2013-11-06, kl. 10 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Karin Mattsson samt Gertie Nilsson

 

39. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

40. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

41. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Karin Mattsson.

 

42. Genomgång av förra mötets protokoll (21 aug).  

 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

43. Ekonomi och rapport från kassören

 

44. Hattfesten och Köpenhamnsresan

Ulla O gör ett utskick om festen. De som anmält intresse för Köpenhamnsresan kontaktas.

 

45. Föreningens verksamhet 2014

Aktiviteter för våren planeras.

 

46. Föreningens 40-årsjubileum 2014

Styrelsen diskuterar och planerar firandet.

 

47. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

 48. Övriga frågor

 

49. Nästa möte

Nästa möte hålls måndag 20 januari 2014 kl. 12.30 i Korsvirket, Ystad.

 

50. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 

___________________  ________________   _________________

      Viola Nilsson                  Ulla Osborne                     Karin Mattsson

          Ordförande                            Sekreterare                               Justerare    

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.