Protokoll 21 januari

Protokoll från styrelsens möte 2013-01-21, kl. 13 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Margareta Gaunitz samt Ulla Osborne

 

1. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

3. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Margareta Gaunitz.

 

4. Genomgång av förra mötets protokoll (5 nov).  

 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

5. Ekonomi och rapport från kassören

Bokslutet är överlämnat till revisorerna.

 

6. Föreningens verksamhet 2013

Arbetsplanen gås igenom inför Årsmötet.

 

7. Föreningens styrelse 2013

 

8. Föreningens Årsmöte 2013

Styrelsen planerar Årsmötet som hålls 20 februari.

 

9. Föreningens nya hemsida

Viola och Ulla åker på kurs i februari.

 

10. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden och sekreteraren informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

11. Övriga frågor

 

 12. Nästa möte

Nästa möte (konstituerande) hålls den 25 februari kl 13.00 i Korsvirket, Ystad.

 

13. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 Viola Nilsson                     Ulla Osborne                Margareta Gaunitz

  Ordförande                            Sekreterare                       Justerare   

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.