Protokoll 29 april

 Protokoll från styrelsens möte 2013-04-29, kl. 13 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Karin Mattsson samt Gertie Nilsson

 

14. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

15. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

16. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Margareta Gaunitz.

 

17. Genomgång av förra mötets protokoll (21 jan).  

 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

18. Ekonomi och rapport från kassören

Årsmötet på Odd Fellow blev inte dyrare än när vi var i Cabinen.

 

19. Föreningens verksamhet 2013

De aktiviteter som ligger nära i tiden gås igenom.

 

20. Föreningens 40-årsjubileum 2014

Styrelsen diskuterar detta under hösten.

 

21. Föreningens nya hemsida

Viola och Ulla var på kurs i februari.

 

22. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden och sekreteraren informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

 23. Övriga frågor

 

24. Nästa möte

Nästa möte hålls den 21 augusti kl 10.00 i Korsvirket, Ystad.

 

25. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

  ___________________  ________________   _________________

 Viola Nilsson                   Ulla Osborne                  Margareta Gaunitz

   Ordförande                         Sekreterare                       Justerare   


0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.