Protokoll 10 Juni

Protokoll från styrelsens möte 2014-06-10, kl. 14.00 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz, Gertie Nilsson samt Karin Mattsson

 

25. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

26. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

27. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Margareta Gaunitz.

 

28. Genomgång av förra mötets protokoll (14 april).  

Protokollet gås igenom och några formuleringar ska ändras.

 

29. Ekonomi och rapport från kassören.

Anmälan till Ut-i-det-blå annonserades som bindande, vilket innebär att de som avanmält får inte tillbaka sina pengar. Kassören redogör för föreningens ekonomi som är god.  

 

30. Föreningens verksamhet hösten 2014

Styrelsen diskuterar förslag på aktiviteter.

 

31. Föreningens 40-årsjubileum 2014

Festen blev mycket lyckad och trevlig! Foton finns på Distriktets hemsida.

 

32. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit. Rapport från Distriktets ordförandeträff samt webbutbildning.

 

 33. Övriga frågor

Höstprogrammet ska vara färdigt för utskick i slutet på juli.

 

34. Nästa möte

Nästa möte hålls 21 eller 22 augusti i Korsvirket, Ystad.

 

35. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 ___________________  ________________   _________________

      Viola Nilsson                Ulla Osborne                    Margareta Gaunitz

          Ordförande                    Sekreterare                                Justerare     

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.