Protokoll 14 April

Protokoll från styrelsens möte 2014-04-14, kl. 13.00 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Karin Mattsson

 

14. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

15. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

16. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Karin Mattsson.

 

17. Genomgång av förra mötets protokoll (20 jan).

 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

18. Ekonomi och rapport från kassören.

Kassören redogör för föreningens ekonomi.  

 

19. Föreningens verksamhet 2014

Kommande aktiviteter för resterande vårtermin är färdigplanerade. För föreningens styrelseledamöter och funktionärer planeras en utbildningshelg finansierad av redan befintliga bidragsmedel.

 

20. Föreningens 40-årsjubileum 2014

Styrelsen diskuterar och planerar firandet som tagit form. Inbjudningarna är utskickade.

 

21. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit. Rapport från Representantskapsmötet i Ängelholm samt från Distriktets flerföreningsmöte om medlemsvård.

 

 22. Övriga frågor

Information om spa-vistelser har inkommit från Polenresor.

 

23. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdag 10 juni 2014 kl. 14.00 i Korsvirket, Ystad.

 

24. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 ___________________  ________________   _________________

      Viola Nilsson                Ulla Osborne                       Karin Mattsson

          Ordförande                            Sekreterare                                  Justerare

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.