Protokoll 20 januari

 

 

Protokoll från styrelsens möte 2014-01-20, kl. 12.30 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, samt Karin Mattsson

 

1. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

3. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Margareta Gaunitz.

 

4. Genomgång av förra mötets protokoll (6 nov).  

 Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

5. Ekonomi och rapport från kassören. Budget 2014

Kassören redogör för föreningens ekonomi och budgeten. Styrelsen beslutar att anta budgeten.

 

6. Årsmötet 2014

Årsmötet planeras.

 

7. Föreningens vårutskick och arbetsplan 2014

Aktiviteter för våren planeras.

 

8. Föreningens 40-årsjubileum 2014

Styrelsen diskuterar och planerar firandet.

 

9. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

 10. Riktlinjer för badverksamhet

Fler regler angående badet har kommit från Region Skåne.

 

11. Övriga frågor

Hänglåset till kaffeskåpet i Korsvirket ersätts med ett kombinationslås.

 

12. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 26 februari 2014 kl. 9.30 i Korsvirket, Ystad, i samband med att vårutskicket görs.

 

13. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

___________________  ________________   _________________

      Viola Nilsson                Ulla Osborne                     Margareta Gaunitz

          Ordförande                            Sekreterare                                  Justerare  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.