Protokoll 22 okt

Protokoll från styrelsens möte 2014-10-22, kl. 13.15 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Gertie Nilsson, samt Karin Mattsson

 

46. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

47. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

48. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Margareta Gaunitz.

 

49. Genomgång av förra mötets protokoll (21 aug)  

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

50. Ekonomi, budget 2015 och rapport från kassören.

Kassören redogör för det aktuella läget. Föreningen har beviljats deklarationsbefrielse till och med 2018. Kassören presenterar budgeten 2015 och styrelsen beslutar att anta budgeten. Ekonomin är god.

 

51. Föreningens verksamhet våren 2015

Reumatikerförbundets jubileumsår 2015, styrelsen diskuterar passande aktiviteter.

 

52. Föreningens styrelse 2015

Gertie Nilsson ställer inte upp för omval som ersättare i styrelsen vid kommande årsmöte. Ulla Osborne ställer inte upp för omval som styrelseledamot vid årsmötet 2016.

 

53. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

54. Övriga frågor

Under januari - mars 2015 är föreningen ansvarig för städningen av Korsvirket.

 

55. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdag 20 januari kl. 10.00 i Korsvirket, Ystad.

 

56. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­___________________  ________________   _________________

      Viola Nilsson                Ulla Osborne                    Margareta Gaunitz

          Ordförande                          Sekreterare                                Justerare     

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.