Protokoll 13 april

Protokoll från styrelsens möte 2015-04-13, kl 1000 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Monica Lantz, Karin Mattsson samt Lena Dánilo.

 

12.           Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

13.           Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

14.           Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsman

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Lena Dánilo samt till justerare Monica Lantz.

 

15.           Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Årsmötesprotokollet av den 18 februari 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

Protokoll från Konstituerande möte den 3 mars 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

 

16.           Ekonomi och rapport från kassören.

Kassören redogör för det aktuella läget och konstateras att ekonomin är god.

Föreningens kostnader har uppgått enligt följande:

  • Årsmötet den 18 februari 2015. 54 medlemmar var anmälda varav 48 var närvarande. Kostnaden uppgick för antalet anmälda, 54 st, kronor 6 480,00 plus kronor 1 105,00 för annonskostnad.

 

  • Premiärorkesterns konsert på Biografteatern Scala den 22 mars 2015 besöktes av 20 medlemmar. Föreningens kostnad på grund av subventionering uppgick till kronor 1 000,00.

 

  • Örums Nygård. Kostnaden för fyra tillfällen uppgick till kronor 8 570,00.

47 medlemmar deltog.

 

17.           Föreningens verksamhet 2015.

Program för Föreningens verksamhet avseende våren 2015 är utsänt till alla medlemmar.

 

Beträffande verksamheten för hösten 2015 finns för närvarande två framlagda förslag i samband med årsmötet, dels vinprovning och dels chokladprovning. Styrelsen arbetar på detta och undersöker möjlighet och kostnad för dessa två aktiviteter.

 

Förutom att det uppdras åt var och en i styrelsen att mejla varandra idéer och uppslag inför nästkommande styrelsemöte i augusti, skall de medlemmar med e-postadress tillskrivas med önskemål om att styrelsen får in förslag även från dem.

 

18.           Skrivelser, rapporter och kalendarium.

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit samt de möten/utbildningar som styrelsen deltagit i:

 

  • Utbildning av Registeransvariga i föreningen äger rum den 21 resp 22 april i Lund. Ordföranden och kassören är anmälda till utbildningen den 22 april.

 

  • Ordföranden, Margaretha Gaunitz, Signe Malmgren samt Karin Mattsson har deltagit i Distriktets årsmöte i Fleninge den 28 mars. Bl a meddelades att vid ändring i Förbundets stadgar skall dessa inte längre behandlas i föreningarna.

 

  • Kassören deltog i Studieorganisationsmöte i Lund den 8 april. Av presenterade foldrar angående olika reumatiska sjukdomar, skall ordföranden beställa foldrarna ”Lär Dig mer om Reumatiska sjukdomar” samt ”Aktiv med handartros” att tilldelas medlemmarna.

Rapporterades också om olika evenemang inför förbundets 70-årsjubileum. Mer information kommer.

 

 

19.           Övriga frågor.

Inga övriga frågor. Punkten utgår.

 

20.           Nästa möte.

Nästa styrelsemöte avhålls måndagen den 10 augusti 2015, kl 1000, i Korsvirket, Ystad.

 

21.           Mötet avslutas.

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

______________       _____________          _____________

Viola Nilsson                   Lena Dánilo                      Monica Lantz

Ordförande                     Sekreterare                        Justerare

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.