Protokoll 19 oktober

Protokoll från styrelsens möte 2015-10-19, kl. 12.30 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Karin Mattsson och Lena Danilo.

 

33. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

34. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

35. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Margareta Gaunitz.

 

36. Genomgång av förra mötets protokoll (17 aug)  

Ansökan om bidrag från Stiftelsen för rörelsehindrade i Skåne är inskickad. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

37. Ekonomi och rapport från kassören.

Kassören meddelar att ekonomin är god.

 

38. Föreningens styrelse 2016

Inför årsmötet 2016 saknas fortfarande en ersättare i styrelsen. Då ingen valberedning finns får styrelsemedlemmarna själva söka vidare.

 

39. Föreningens verksamhet 2015 och 2016

Påminnelser om kommande aktiviteter kommer att skickas ut via e-post. En julfest med julbord planeras den 9 december.

 

40. Årsmötet 2016

Styrelsen diskuterar och spånar på nästa årsmöte.

 

41. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden och sekreteraren informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

42. Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor.

 

43. Nästa möte

Nästa möte hålls måndag 23 november kl. 14.00 i Korsvirket, Ystad.

 

44. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

___________________  ________________   _________________

  Viola Nilsson        Ulla Osborne          Margareta Gaunitz

Ordförande            Sekreterare               Justerare   

 

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.