Protokoll 20 januari

Protokoll från styrelsens möte 2015-01-20, kl. 10.00 i Korsvirket, Ystad.

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Gertie Nilsson

1. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Monica Lantz.

4. Genomgång av förra mötets protokoll (22 okt)

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi och rapport från kassören.

Kassören redogör för det aktuella läget. Ekonomin är god.

6. Föreningens årsmöte 2015

Mötet hålls i Odd Fellows lokaler i Ystad den18 februari kl 18. Styrelsen planerar årsmötet och diskuterar de dokument som ingår i årsmöteshandlingarna. Nya stadgar ska antas.

7. Föreningens verksamhet och vårutskick 2015

Styrelsen planerar kommande aktiviteter. Vårutskicket görs efter årsmötet.

8. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

9. Övriga frågor

YTR har påmint styrelsen att föreningen ansvarar för städningen av Korsvirket under januari - mars 2015. Alla cirkelledare och deltagare informeras så vi kan hjälpas åt.

10. Nästa möte

Nästa möte är styrelsens konstituerande och hålls måndag 3 mars kl. 13.00 i Korsvirket, Ystad.

11. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

­­­­­­­­­­­­­­___________________ ______ __________ _________________

Viola Nilsson                 Ulla Osborne                Monica Lantz

Ordförande                    Sekreterare                  Justerare

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.