Protokoll 21 augustil

Protokoll från styrelsens möte 2014-08-21, kl. 10.00 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz, samt Karin Mattsson

 

36. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

37. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

38. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Monica Lantz.

 

39. Genomgång av förra mötets protokoll (10 juni).  

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

40. Ekonomi och rapport från kassören.

Kassören redogör för det aktuella läget. Föreningens ekonomi är god.

 

41. Föreningens verksamhet hösten 2014

Höstutskicket har gått ut till alla medlemmar. Styrelsen går igenom de aktiviteter som ligger närmast i tiden.

 

42. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten och utbildningar som inkommit.

 

43. Övriga frågor

 

44. Nästa möte

Nästa möte hålls onsdag 22 augusti kl 13.15 i Korsvirket, Ystad.

 

45. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 

 ___________________  ________________   _________________

  Viola Nilsson        Ulla Osborne         Monica Lantz

Ordförande            Sekreterare          Justerare     

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.