Protokoll 23 november

Protokoll från styrelsens möte 2015-11-23, kl. 14.00 i Korsvirket, Ystad.

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Karin Mattsson och Lena Danilo.

 

45. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

46. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

47. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Lena Danilo.

 

48. Genomgång av förra mötets protokoll (19 okt)  

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

49. Budget 2016

Kassören presenterar förslag på föreningens budget för nästa år. Styrelsen beslutar att med några smärre ändringar godkänna budgeten.

 

50. Föreningens verksamhet 2015 och 2016

Styrelsen diskuterar och planerar inför julfesten med julbord och överraskningar den 9 december på Odd Fellow, Ystad. Drygt femtio medlemmar har anmält sig.

 

51. Årsmötet 2016

Styrelsen diskuterar och planerar nästa årsmöte som blir onsdag 17 februari på Odd Fellow, Ystad.

 

52. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden och kassören informerar om de inbjudningar till möten som inkommit, och rapporterar om en utbildning de varit på.

 

 53. Övriga frågor

 

54. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdag 19 januari 2016, kl. 12.30 i Korsvirket, Ystad.

 

55. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson         Ulla Osborne            Lena Danilo

 Ordförande        Sekreterare              Justerare 

 

 

 

              

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.