Protokoll 3 mars

Protokoll från Styrelsens konstituerande möte måndag 2015-03-09

Kl. 13.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz, Lena Danilo samt Karin Mattsson         

 

  1. 1.    Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

  1. 2.    Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

  1. 3.    Val av mötesordförande, sekreterare och en justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till sekreterare Ulla Osborne och till justerare väljs    .

 

  1. 4.    Styrelsen konstituerar sig

Ulla Wredmark utses till vice ordförande. Ulla Osborne utses till sekreterare.

 

  1. 5.    Firmatecknare

Till föreningens firmateckning väljs Viola Nilsson, ordförande, och Ulla Wredmark, kassör. Båda kan teckna firma var för sig.

 

  1. 6.    Nästa möte

Nästa möte sker måndag 2014-04-14 kl. 13.00 i Korsvirket.

 

  1. 7.    Avslutning

Viola tackar alla som deltagit och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­___________________  ________________   _________________

  Viola Nilsson            Ulla Osborne              Karin Mattsson

  Ordförande              Sekreterare                  Justerare                     

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.