Protokoll 26jan

Protokoll från styrelsens möte 2016-01-26, kl. 13.00 i Korsvirket, Ystad.

                       

Närvarande:

Viola Nilsson, Ulla Wredmark, Ulla Osborne, Margareta Gaunitz, Monica Lantz samt Karin Mattsson och Lena Danilo.

 

1. Mötet öppnas

Viola Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

 

3. Val av mötesordförande, sekreterare, 1 justerare

Till mötesordförande väljs Viola Nilsson, till mötessekreterare Ulla Osborne och till justerare Monica Lantz.

 

4. Genomgång av förra mötets protokoll (23 nov 2015)  

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

5. Ekonomi, rapport från kassören

Ekonomin är god!

 

6. Föreningens verksamhet 2016

Styrelsen diskuterar och planerar årets aktiviteter.

 

7. Årsmötet 2016

Styrelsen diskuterar och planerar årsmötet. Inbjudan via e-post och annons i YA har gått ut.

 

8. Skrivelser, rapporter och kalendarium

Ordföranden informerar om de inbjudningar till möten som inkommit.

 

9. Övriga frågor

Det som tidigare var trycksaker, som tex stadgarna, går att ladda ner från Reumatikerförbundets hemsida. Tryckt material kostar numera pengar.

 

10. Nästa möte

Det konstituerande mötet hålls onsdag 17 februari 2016, direkt efter Årsmötet i Odd Fellow, Ystad.

 

11. Mötet avslutas

Mötesordföranden Viola Nilsson tackar de deltagande och förklarar mötet avslutat.

 

 Viola Nilsson    Ulla Osborne      Monica Lantz

Ordförande       Sekreterare      Justerare   

 

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.