Protokoll 12 okt

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-10-12, kl 10.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Mattson, ersättare

Karin Rosell, ersättare

 

Frånvarande:

Monica Lantz, ledamot, anmält förhinder

 

§ 51  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 52  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 53  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Karin Rosell att justera dagens protokoll.

 

§ 54  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar efter ändring i § 47

att godkänna styrelseprotokoll av 2016-08-16

 

§ 55  Ekonomi och rapport från kassören

 • Planerad kostnad

Kassören erinrar om det beviljade bidraget, kronor 30 000,00 som styrelsen beslutat använda till medlemmarnas vistelse på Hotell Good Morning+Helsingborg den 28 – 30 oktober. Totala kostnaden för 15 bokade dubbelrum uppgår till kronor 32 149,00. Kassören föreslår att merkostnaden, kronor 2 149,00, betalas av föreningen.

 

Förutom de måltider som ingår i ovannämnda kostnad, föreslås jämväl att deltagarna bjuds på kaffe och en kaka kl 14.30 i samband med ankomsten.

 

Styrelsen beslutar

att merkostnaden, kronor 2 149,00, samt kostnaden för kaffe och en kaka betalas av föreningen, samt

att ordföranden sänder anmälningslistan till de berörda, för att ge dem möjlighet till kontakt för samåkning. 

 

 • Medföljande till medlem

På förekommen anledning beslutar styrelsen efter överläggning

att den medlem som av olika orsaker har behov av och därför önskar ha en medföljare till föreningens olika arrangemang och som inte är medlem, ska beredas möjlighet att bli medlem, eller ska betala fullpris (=icke ev subventionerat pris som för medlem) för det aktuella arrangemanget.

 

 • Aktiviteter

Ordföranden meddelar att det planerade Paraffinbadet i Ystad tyvärr måst ställas in även innevarande höst på grund av att endast en medlem anmält sig. ABF är meddelad.

 

35 medlemmar deltog vid Ulla Osborns föredrag om Amerikanska Södern den 21 september.

 

16 medlemmar deltog i höstvandringen under ledning av Majsan Påhlstorp den 5 oktober.

 

17 medlemmar deltog vid guidning i Hagermanska Palatset (Siriushuset) den 11 oktober.

 

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

 

§ 56  Verksamhetsplanering

Kassören meddelar att trots ett flertal försök har hon inte lyckats att nå den ansvarige för Sillaacademien, som styrelsen planerat bjuda in den 16 november. Efter överläggning beslutar styrelsen  

att flytta detta arrangemang till i början av april månad 2017, samt

att de medlemmar, som redan anmält sig ska informeras om ändringen.

 

Styrelsen beslutar också

att nästkommande årsmöte ska avhållas tisdagen den 28 februari 2017,

att ordföranden i första hand tillfrågar nyutnämnde förbundsordföranden Hans Håkansson, som är medlem i vår förening, om att sitta ordförande vid årsmötesförhandlingarna. I andra hans tillfrågas distriktsordförande Kerstin Lövgren, samt

att kassören bokar matsalen i Siriushuset.

 

Vidare diskuterade styrelsen kommande verksamhet under 2017. 

 

 

§ 57  Skrivelser, rapporter och kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 2 sept                Nyhetsbrev nr 4
 • 23 sept              Önskemål om materialinlämning till tidningen Reuma-

Tikervärlden

 • 28 sept              Enkätundersökning för ökad förståelse för reum.sjukdomar
 • 29 sept              Information om nya inloggningsrutiner
 • 4 okt                                  Senaste nyheterna på Reumatikerförbundet
 • 5 okt                                  Nyhetsbrev nr 5 (Bl a nyvald förbundsordförande; Hans    

Håkansson, medlem i vår förening)

 

Från Reumatikerdistriktet:

 • 8 sept                Inbjudan till kurs i Medlemsvård den 22 september i Eslöv
 • 15 sept              Inbjudan till träff för Artritombud den 18 oktober i Lund
 • 27 sep               Inbjudan till träff för AS/Bechterewombud den 24 oktober i

                                   Lund.

 • 27 sep               ABF´s Inspirationsdag med amatörteatergrupper den 22 okt i

Malmö

 • 27 sep               Inbjudan till träff med ombud för Systemsjukdomar den 13

oktober i Lund

 • 28 sep               Inbjudan till träff med Artrosombud den 24 oktober i Lund
 • 28 sep               Inbjudan till föreläsning om reumatiska diagnoser den 12

oktober i Lund

 

 • 7 okt                                  Inbjudan till föreläsning om psoriasisartrit den 20 oktober i

Lund

 

Från YTR-HSO:

 • 5 sep                                  Information om Ystads MR-dagar (Mänskliga rättigheter) 21-

24 oktober

Övrigt:

 • Kallelse till ABF halvårsmöte de 23 november i Ystads arena.

Ordföranden och Karin Rosell anmäler sig.

 • Ordföranden överlämnar till sekreteraren för åtgärd, brev från Valberedningen för Reumatikerdistriktet i Skåne ang föreningens nominering av ledamöter m m.

 

 

§ 58  Övriga frågor

Övriga frågor föreligger ej.

 

 

§ 59  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte onsdagen den 16 november 2016, kl 10.00, i Korsvirket, Ystad.

 

§ 60  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Karin Rosell, justerare  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.