Protokoll 13 dec

Protokoll fört vid Extra styrelsemöte 2016-12-13, kl 11.00 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Ulla Wredmark, vice ordförande

Lena Dánilo, sekr

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Mattson, ersättare

 

Frånvarande:

Viola Nilsson, ordf

Monica Lantz, ledamot

Karin Rosell, ersättare

 

§ 71  Mötet öppnas

Vice Ordföranden, Ulla Wredmark, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 72  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 73  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att välja Margareta Gaunitz att justera dagens protokoll.

 

§ 74  Budget för år 2017 i Reumatikerföreningen Ystad Sjöbo Skurup

Efter överläggning beslutar styrelsen föreslå årsmötet 2017-02-28

att godkänna budgetförslaget för år 2017 i Reumatikerföreningen Ystad Sjöbo Skurup. Bilaga 1.

 

§ 75  Mötet avslutas

Vice ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 

Ulla Wredmark, vice ordförande                     Lena Dánilo, sekreterare

 

 

Margareta Gaunitz, justerare

 

                                                                                                        Bilaga 1

 

 

Budget för år 2017 i Reumatikerföreningen Ystad Sjöbo Skurup

 

 

Intäkter                                                        2017                           

 

Medlemsavgifter från förbundet                    32 000                        

Badavgifter                                                   56 400                        

Paraffinbad avgift                                           1 000                          

Kommunala bidrag                                       26 000                        

Lotterier                                                          2 000                          

Mötesintäkter                                                28 500                        

Ränteintäkter                                                         0                         

 

 

Summa                                                         145 900                     

 

 

 

Utgifter                                                           2017                         

 

Milersättning                                                   22 000                      

Bassänghyra                                                   30 300                      

Badutensilier/-mtrl                                            2 100                        

Tele/Porto                                                         2 500                        

Medlemsavgifter till andra föreningar               2 000                        

Annonskostnader                                              2 000                        

Administrationskostnader                                4 000                        

Mötesverksamhet                                            45 000                      

Kurser/Utbildningar                                        15 000                      

Kontorsmateriel                                                6 000                        

Oförutsedda utgifter                                        15 000                      

 

Summa                                                         145 900                         

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.