protokoll 19 juni

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-06-19, kl 09.30 i Korsvirket, Ystad

 

Närvarande:

Viola Nilsson, ordf.

Lena Dánilo, sekr

Ulla Wredmark, kassör

Margareta Gaunitz, ledamot

Karin Rosell, ersättare för Monica Lantz

Inger Widgren, ersättare

Frånvarande:

Monica Lantz, ledamot, anmält förhinder

 

§ 36  Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 37  Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

 

§ 38  Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar

att Karin Rosell justerar dagens protokoll.

 

§ 39  Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll av 2017-04-03

 

§ 40  Ekonomi, rapport från kassören

 • Kostnader

Kassören redogör för kostnader beträffande Stadsvandringen samt Ut i det blå

 • Föreningens ekonomi

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god.

 

§ 41  Föreningens verksamhet

Diskuteras kommande aktiviteter som kvarstår under 2017

 

 

§ 42  Skrivelser, rapporter, kalendarium

 

Skrivelser

 

Från Reumatikerförbundet:

 • 21 april              Förtydligande om enkät om grafisk profil
 • 25 april              Nyhetsbrev nr 3, 2017
 • 11 maj               Inbjudan till förbundsstämma 3-4 juni
 • 16 juni               Nyhetsbrev nr 4, 2017

Från Reumatikerdistriktet:

 • 11 april             Inbjudan till träff med AS/Bechterewombunden i Lund 2

maj

 • 11 april             Inbjudan till träff med ombud för Systemsjukdomar i

Lund 2 maj

 • 19 april             Inbjudan till träff med Artritombud och Artrosombud i

Lund 2 maj

 • 11 maj              Inbjudan till träff med Fibromyalgiombud i Lund 24 maj
 • 15 maj              Förteckning över funktionärer i distriktet
 • 13 juni              Inbjudan om deltagande i planering av universell

utformning vid två skånska museum; Regionmuséet Kristianstad och Kulturen Lund

 

Från YTR-HSO:

 • 4 april                Information om HSO Skåne projekt Delaktig Kultur med

uppstartsträff på Ystads Konstmusem den 12 april

 • 13 april              Resumé från Grundutbildning i diskrimineringslagen den

                          12 april

 • 19 juni               Information ang nytt begrepp FUNKTIONSRÄTT

 

 

Från Strokeföreningen, Region Skåne samt ABF:

 • 8 april                Inbjudan till Strokedagen med temat AKUT Ett värdigt

liv efter Stroke på Lasarettet i Ystad 9 maj

 

Från Handikappförbunden:

 • 19 april              Information från Handikappförbunden

 

Från ABF Skåne:

 • 11 maj               Erbjudande om möjligheten att anlita två olika teater-

akter till reducerat pris

Från Hagestad Touring:

 • 14 juni               Erbjudande om resor under juli och september 2017

 

Rapporter

 

 • 11 april              Viola Nilsson och Ulla Wredmark  har deltagit i Reumatiker- 

distriktets Ordförandekonferens i Lund

 • 12 april             Karin Rosell, anmäld till deltagande i av YTR-HSO Grund-  

Utbildning gällande Diskrimineringslagen, tvingades anmäla återbud

 • 26 april             Viola Nilsson och Margareta Gaunitz har deltagit i ABF års-

Stämma i Bollerup

 • 9 maj                Viola Nilsson och Monica Lantz har deltagit i Strokens Dag

på lasarettet i Ystad

 • 20 maj              Lena Dánilo, Ulla Wredmark och Karin Rosell, anmälda till

av ABF anordnad utbildning Bli Ditt bästa jag i styrelsen,

tvingades lämna återbud

 • 24 maj              Inger Widgren och Karin Rosell har deltagit i YTR-träff på

Bellevuehemmet. Regionpolitikern och ansvarig för KRY,

Maria Nyman Stjärnskog, talade om dagens sjukvård, där

patienter alltid står i första rummet

 

 

Kalendarium

 • 21 juni              Badledaremöte avhålls i Ulla Wredmarks bostad

 

§ 43  Övriga frågor

 • Utgår

 

§ 44  Nästa möte

Styrelsen beslutar

att avhålla nästa styrelsemöte tisdagen den 22 augusti 2017, kl 09.30, i Korsvirket.

 

§ 45  Mötet avslutas

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

 Viola Nilsson, ordförande                             Lena Dánilo, sekreterare

 

Karin Rosell, justerare

 

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.